CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

  • V roce 1994 byla v Mnichově Hradišti založena rodinná úklidová firma, která byla 28. prosince 2010 (Spisová značka: C 28626 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové) integrována do naší společnosti Alfa Facility s.r.o.
  • Pracovalo zde pouze několik zaměstnanců a s přibývajícími zkušenostmi i poptávkou na rozvíjejícím se trhu služeb se stala firmou podstatně zkušenější a větší, jejíž hlavní činností je zejména pružnost v uspokojování přání a potřeb zákazníka v co nejširším rozsahu a v co nejvyšší kvalitě.
  • Společnost Alfa Facility s.r.o. garantuje svým zákazníkům 
  1. bezúhonnost
  2. spolehlivost
  3. odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců 
  4. doloženou potřebnými osvědčeními
  • Výběr a příprava zaměstnanců společnosti Alfa Facility s.r.o. odpovídá požadavkům pro vydání koncesní listiny pro předmět podnikání v oblasti facility managementu, poskytování služeb v oblasti úklidu, ostrahy objektů.
  • Předmět zakázky bude zjišťován pouze zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru se společností Alfa Facility s.r.o..
  • Zakázka bude prováděna s ohledem na požadavky zákazníka s cílem dosáhnout co nejkvalitnějšího servisu služeb v oblasti facility managementu.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI


Jméno:                                 Mgr. Slavomír Novák

Funkce:                                jednatel společnosti

E-mail:                                  s.novak@alfafacility.cz      

Telefon:                                +420 733 123 065


Jméno:                                 David Novák

Funkce:                                manažer logistiky 

E-mail:                                  d.novak@alfafacility.cz 

Telefon:                                +420 774 278 241 Jméno:                                 Romana Nováková

Funkce:                                vedoucí provozu

E-mail:                                  r.francu@alfafacility.cz 

Telefon:                                +420 601 509 171


Jméno:                                 Slavomír Novák ml.

Funkce:                               manažer obchodu

E-mail:                               m.novak@alfafacility.cz  

Telefon:                                +420 608 123 208


CERTIFIKACE