OSTRAHA OBJEKTŮ A MAJETKU

  • nepřetržité směny
               pondělí - neděle, svátky
               1 strážný/á od 06:00 hod do 18:00 hod.
               1 strážný/á od 18:00 hod do 06:00 hod

  • střežení 

  1. vstupu do objektu

  2. perimetru objektu
  3. movitého a nemovitého majetku
  • pochůzková činnost
  • obsluhu a adekvátní reakci na poplachové, zabezpečovací a tísňové systémy
  • včasné odhalení mimořádné situace
  • pravidelný report
  • vedení dokumentace (kniha klíčů, kniha návštěv, evidence vozidel..)