PCO A POŽÁRNÍ OCHRANA


  • neustálý monitoring zabezpečených objektů pomocí PCO
  • školení zaměstnanců v PO
  • vyhodnocení pracovišť, pravidelné prohlídky, kontroly
  • vypracování potřebné dokumentace, požární řády, provozní řády...
  • zajištění školení na chemické látky, manipulace a další kvalifikační školení pro danou práci
  • účast při kontrole HZS
  • vyhodnocení, analýzy, poradenská činnost s odborně způsobilou osobou v PO